top of page

Въпроси и отговори:

Ежедневно ли имам достъп до склада? 

– Smart Sklad Ви осигурява достъп до вашият склад под наем ежедневно от 6:00 до 22:00.

Как е организиран достъпа до складовете?

– Влизането на територията на селф-сториджа се осъществява през портал с дължина 6 метра, който се отваря автоматично с чип или за удобство на нашите клиенти с позвъняване на Smart Sklad portal (след посочване от клиента в договора телефонен номера с право на достъп).

Какви товарни автомобили могат да влизат на територията на Smart Sklad? 

– На територията на склада може да се влезе с лек автомобил, бус, микробус и камион до 8 метра дължина и височина до 4 метра.

Мога ли да складирам тежки вещи/стока в складовият контейнер?

– В складовия контейнер може да се складира до 28 тона, което 1.9 тона на квадратен метър. 

Сухо ли е в складовият контейнер?

– Морските контейнери се използват за трансокеански превози на различни стоки, където нивото на влага е много високо. Но благодарение на  конструкцията на морските контейнери и плътното затваряне на вратите с гумени уплътнения, се осигурява висока степен на херметичност и сухо складиране. В контейенера има 4 защитени отвън вентилационни отвора, които осигуряват естестевенно проветряване на складовото пространство, допълнително контейенрите са на 15 см разстояние от повърхността, което осигурява проветряване на под подовото пространство и отсъствие на контакт с влага. По този начин Вашите стоки и вещи са складирани в сух и проветряем склад.

Продавате ли заключващи устройства и катинари?

– С цел нашите клиенти да са сигурни, че само те имат достъп до техните вещи, Smart Sklad не предлага заключващи устройства и катинари. Заключващо устройство можете да купите във всеки строителен магазин, най-близкият до Smart Sklad е на разстояние 500 метра, на кръговото на Околовръстен път в посока Лозен.

Мога ли да сключа договор за повече от 1 година? 

– Да можете, няма ограничение за периода на договора на наем на склада. Договорът може да бъде прекратен с предизвестие.

bottom of page