top of page

 ЦЕНИ

контейнер
Размери

20 футов контейнер:

Дължина:    6 м.

Ширина:       2.4 м.

Височина:   2.6 м.

Площ:           14.4 кв.м.

Обем:            33.2 куб.м.

Условия за наем

Минимален срок за наем 1 мес.

Наем за 1 мес. - 264 лв  с ДДС

Депозит  1 мес. наем

нов контейнер

Нов 20 футов контейнер:

Дължина:    6 м.

Ширина:       2.4 м.

Височина:   2.6 м.

Площ:           14.4 кв.м.

Обем:            33.2 куб.м.

Минимален срок за наем 1 мес.

Наем за 1 мес. - 300 лв  с ДДС

Депозит  1 мес. наем

рафтове за складов контейнер

Висящи рафтове за морски контейнери под наем – 36 лв с ДДС

1

Свържете се с нас за избор на складов контейнер

2

Сключете договор и направете плащане

3

Получете достъп до сториджа и складирайте удобно

!

С цел осигуряване на безопасноста на Вашите вещи не се позволява складирането на материали, които са токсични, лесно запалими, растения, животни, храна, взривни вещества, вещества чието съхранение е  регулирано от законите от РБ. 

bottom of page